Aanvraag evenementenondersteuning.

Voorwaarden aanvrager:

 • De aanvrager dient zich te verzekeren voor eventuele aansprakelijkheid van lichamelijk en of geestelijk letsel of de deelnemers/bezoekers te wijzen op hun eigen Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering. Men neemt meestal op eigen risico deel aan een evenement.
 • De EHBO-vereniging bepaalt hoeveel EHBO-ers er nodig zijn.
 • De aanvraag dient 3 maanden voor de aanvang van het evenement ingediend te zijn.
 • De aanvrager maakt een keuze: Hij zorgt ervoor dat er iemand aanwezig is om met een slachtoffer naar de huisartsenpost te gaan of laat het slachtoffer zelf voor vervoer zorgen. Dit is kenbaar gemaakt bij de EHBO-vereniging 2 weken voordat het evenement plaats vindt. De EHBO-ers ter plekke weten dan hoe zij moeten handelen. Kiest de aanvrager voor vervoer te zorgen, dan meldt de persoon zich bij de EHBO-post en blijft beschikbaar totdat het evenement afgelopen is. Er moet een weg vrijgehouden worden voor vervoer naar huisartsenpost of voor de ziekenauto.
 • Als de EHBO-ers niet in bezit zijn van een mobiele telefoon, zorgt de aanvrager dat er iemand een mobiele telefoon beschikbaar is voor de huisartsenpost of ziekenauto te bellen. De persoon die de telefoon heeft blijft in de buurt van de EHBO-post. Is er een vaste telefoonaansluiting dan maakt men dit kenbaar bij de EHBO-ers voor aanvang van het evenement.
 • Bij een evenement buiten zorgt de aanvrager dat de EHBO-post ingericht kan worden in een droge, tochtvrije en voor de zon beschutte ruimte. Men kan denken aan een tent met 3 zijkanten en een dak, een kleedruimte, of iets dergelijks.
 • Bij een evenement binnen zorgt de aanvrager dat er een afgezonderde plek is uit het zicht van de bezoekers/deelnemers  i.v.m. privacy van de slachtoffers. Deze post moet ook aan bovenstaande eisen voldoen.
 • In de EHBO-post is aanwezig: min. 1 tafel, min. 8 stoelen en een emmer met water, goede verlichting, uitgang om met slachtoffers naar buiten te kunnen en indien mogelijk een waterkraan in de buurt van de EHBO-post. De EHBO-post moet ongeveer 8 m2 groot zijn. Hiervoor zorgt de aanvrager.
 • De aanvrager zorgt voor voldoende consumptiebonnen of drinken. Zo niet wordt dit 2 weken voor aanvang van het evenement doorgegeven aan de EHBO-vereniging. De EHBO-vereniging zorgt dan voor drinken en brengt dit in rekening.
 • De aanvrager dient te voldoen aan het AVG.

 

Voorwaarden EHBO-vereniging:

 • De EHBO-ers zijn bij de EHBO-vereniging verzekerd voor eventuele schade die zij hebben verkregen bij het verlenen van eerste hulp, indien ze in opdracht van de EHBO-vereniging Patricius Pey hulp verlenen. Ook krijgen zij psychologische hulp aangeboden door de EHBO-vereniging als dit nodig is. Denk hierbij aan eerste hulp verlenen bij een ramp of zeer ernstig ongeval.
 • De EHBO-vereniging zorgt voor voldoende EHBO-ers per evenement.
 • De EHBO-post is herkenbaar aan de EHBO-vlag die zichtbaar wordt opgehangen. De EHBO-ers zijn herkenbaar aan hun EHBO-hesjes.
 • De afgesproken prijs is inclusief materialen.
 • De EHBO-vereniging zorgt voor de materialen en controleert de EHBO-post.
 • De aanwezige EHBO leden zijn tijdens evenementen telefonisch bereikbaar op nummer  06-22199564

Aanvraagformulier

Aanvraag evenementondersteuning

 

Contactpersoon

 

Overige informatie

 

Datum en tijd

 

EHBO Post

 • 2 personen per dagdeel € 40,00
  4 personen per dagdeel € 80,00
  6 personen per dag € 150.00
  8 personen per dag € 200,00
  8-12 personen per dag € 240,00
  1 dagdeel is 4 uur, 1 dag is 8 uur.
  Wanneer de aangevraagde tijd wordt overschreden met 1 uur of langer, wordt er een dagdeel extra in rekening gebracht.
  Voorbeeld berekenen aantal personen.
  Er wordt bij een evenement voor de duur vanaf 6 uur 2 personen aangevraagd, dan worden zij na 3 uur afgelost en worden er 4 personen in rekening gebracht.

  Voor een exacte berekening voor de kosten voor uw evenement kunt U contact opnemen met de afdeling evenement waarvan de gegevens onder dit Aanvraagformulier staan.
 

Controle

Gegevens afdeling evenementen:

EHBO-vereniging  Patricius, afd. Pey

P/a Clarastraat 1.L
6102 CE Echt-Susteren
tel.: 06-50911630